Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp X gồm 2 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức. Cho 0,6 mol hỗn hợp X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được hỗn hợp Z gồm hai muối khan. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 110 gam CO2, 53 gam Na2CO3 và m gam H2O. Giá trị của m là: A. 34,20 B. 30,60 C. 16,20 D. 23,40

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNa2CO3 = 0,5 —> nNaOH = 1 —> X gồm este của ancol (a mol) và este của phenol (b mol) nX = a + b = 0,6 nNaOH = a + 2b = 1 —> a = 0,2 và b = 0,4 —> Z gồm RCOONa (0,6 mol) và R’ONa (0,4 mol), số C tương ứng của 2 muối là u và v. nC = 0,6u + 0,4v = nCO2 + nNa2CO3 = 3 —> 3u + 2v = 15 Do u ≥ 1 và v ≥ 6 nên u = 1 và v = 6 là nghiệm duy nhất. Vậy Z chứa HCOONa (0,6) và C6H5ONa (0,4) —> nH2O = 0,6/2 + 0,4.5/2 = 1,3 —> mH2O = 23,4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP