Khử hết m gam Fe3O4 bằng khí CO...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Khử hết m gam Fe3O4 ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Khử hết m gam Fe3O4 bằng khí CO thu được hỗn hợp A gồm FeO và Fe. A tan vừa đủ trong 0,3 lít dung dịch H2SO4 1M cho ra 4,48 lít khí (đktc). Tính m (khối lượng Fe3O4) đã dùng và thể tích CO (đktc) đã phản ứng với Fe3O4? A. 11,6gam; 3,36 lít CO B. 23,2gam; 4,48 lít CO C. 23,2gam; 6,72 lít CO D. 5,8gam; 6,72 lít CO

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nA = nFeSO4 = nH2SO4 = 0,3 nFe = nH2 = 0,2 —> nFeO = 0,1 Bảo toàn Fe —> nFe3O4 = 0,3/3 = 0,1 —> m = 23,2 gam nCO = nO = (m – mA)/16 = 0,2 —> V = 4,48 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP