Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hoàn toàn 30...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hoàn toàn 30 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(NO3)2 trong dung dịch H2SO4. Sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa một muối sunfat và 4,48 lít NO (sản phẩm khử duy nhất). Số mol H2SO4 đã phản ứng là A. 0,3 B. 0,6 C. 0,5 D. 0,4

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nNO = 0,2 Bảo toàn N —> nMg(NO3)2 = 0,1 Bảo toàn electron —> nMg = 0,3 mX = 30 —> nMgO = 0,2 Bảo toàn Mg —> nMgSO4 = 0,6 Bảo toàn S —> nH2SO4 = 0,6

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP