Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung m gam hỗn hợp g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung m gam hỗn hợp gồm Mg và Cu(NO3)2 trong điều kiện không có không khí, sau một thời gian thu được chất rắn X và 10,08 lít hỗn hợp khí gồm O2 và NO2.Hòa tan hoàn toàn X bằng 650 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch Y chỉ chứa 71,87 gam muối clorua và 0,05 mol hỗn hợp khí Z gồm N2 và H2.Tỉ khối của Z so với He bằng 5,7.Giá trị của m gần với giá trị nào nhất sau đây? A.50 B.55 C.45 D.60

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Bài đã có sẵn trên hệ thống, bấm đây để xem giải.

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP