Thủy phân không hoàn toàn 24 5 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thủy phân không hoàn...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thủy phân không hoàn toàn 24,5 gam tripeptit X mạch hở thu được m gam hỗn hợp Y gồm Gly-Ala-Val, Gly-Ala, Ala-Val, Gly và Val, trong đó có 1,5 gam Gly và 4,68 gam Val. Giá trị của m là: A. 26,24 B. 25,58 C. 25,86 D. 26,62

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
X là G-A-V (0,1 mol) Y gồm: nG-A = nV = 0,04 nA-V = nG = 0,02 —> nG-A-V dư = 0,04 —> mY = 25,58

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP