0 15 mol FexOy tác dụng với HNO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon 0,15 mol FexOy tác d...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
0,15 mol FexOy tác dụng với HNO3 đun nóng, thoát ra 0,05 mol NO.Xác định công thức oxit sắt.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
ne = 3nNO = 0,15 —> 1 mol FexOy nhường 0,15/0,15 = 1 mol e —> FeO hoặc Fe3O4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP