Hóa hơi hoàn toàn 10 64 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hóa hơi hoàn toàn 10...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hóa hơi hoàn toàn 10,64 gam hỗn hợp X chứa hai este đều đơn chức, mạch hở thì thể tích hơi đúng bằng thể tích của 4,48 gam N2 (đo cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất). Nếu đun nóng 10,64 gam X với 300 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là. A. 14,48 gam B. 17,52 gam C. 17,04 gam D. 11,92 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nNaOH = 0,3 nX = nN2 = 0,16 —> MX = 66,5 —> Trong X phải chứa HCOOCH3 (M = 60) Vậy xà phòng hóa X thu được ancol duy nhất là CH3OH (0,16 mol). Bảo toàn khối lượng: m rắn = mX + mNaOH – mCH3OH = 17,52 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP