Lên men m gam glucozơ thu được ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men m gam glucoz...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lên men m gam glucozơ thu được ancol etylic và khí CO2 (hiệu suất phản ứng đạt 80%). Hấp thu toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 16,0 gam kết tủa; đồng thời thu được dung dịch có khối lượng giảm 5,44 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của m là. A. 21,6 gam B. 54,0 gam C. 43,2 gam D. 27,0 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Δm = mCO2 – mCaCO3 = -5,44 —> nCO2 = 0,24 C6H12O6 —> 2CO2 + 2C2H5(OH)2 0,12……………..0,24 —> mC6H12O6 = 0,12.180/80% = 27 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP