Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tristearin...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hóa hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hóa hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch KOH dư, thu được 115,92 gam muối. Giá trị của m là. A. 106,80 gam B. 128,88 gam C. 106,08 gam D. 112,46 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
(C17H35COO)3C3H5 + 3KOH —> 3C17H35COOK + C3H5(OH)3 0,12………………………………………………….0,36 —> m = 106,8

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP