Cho CrO3 vào dung dịch NaOH dùng dư...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho CrO3 vào dung dị...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho CrO3 vào dung dịch NaOH (dùng dư) thu được dung dịch X. Cho dung dịch H2SO4 dư vào X, thu được dung dịch Y. Nhận định nào sau đây là sai? A. dung dịch X có màu da cam. B. dung dịch Y có màu da cam. C. dung dịch X có màu vàng. D. dung dịch Y oxi hóa được Fe2+trong dung dịch thành Fe3+.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
CrO3 + 2NaOH —> Na2CrO4 + H2O Dung dịch X chứa Na2CrO4 và NaOH dư —> Dung dịch X có màu vàng của ion (CrO42-) A. Sai B. Khi thêm H2SO4 (thêm H+) thì NaOH dư bị trung hòa, sau đó: 2CrO42- + 2H+ —> Cr2O72- + H2O vàng……………………da cam Vậy Y có màu da cam C. Đúng D. Đúng: Fe2+ + Cr2O72- + H+ —> Fe3+ + Cr3+ + H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP