Lên men m gam tinh bột thành ancol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Lên men m gam tinh b...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2, thu được 60,0 gam kết tủa và dung dịch X. Để tác dụng tối đa với dung dịch X cần dùng dung dịch chứa 0,2 mol NaOH. Giá trị của m là. A. 108,0 gam B. 86,4 gam C. 75,6 gam D. 97,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Ca(HCO3)2 + 2NaOH —> CaCO3 + Na2CO3 + 2H2O 0,1……………….0,2 —> nCO2 = nCaCO3 + 2nCa(HCO3)2 = 0,8 C6H10O5 —> C6H12O6 —> 2CO2 0,4…………………………………..0,8 —> m(C6H10O5)n = 0,4.162/75% = 86,4 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP