Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhỏ từ từ đến dư dun...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 lần lượt vào các dung dịch sau: NaHCO3, AlCl3, NaHSO4, (NH4)2CO3, FeCl3, Na2SO4, KNO3. Số trường hợp thu được kết tủa là. A. 4 B. 6 C. 7 D. 5

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
NaHCO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + NaOH + H2O AlCl3 + Ba(OH)2 dư → Ba(AlO2)2 + BaCl2 + H2O NaHSO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + NaOH + H2O (NH4)2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + Nh3 + H2O FeCl3 + Ba(OH)2 → Fe(OH)3 + BaCl2 Na2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + NaOH KNO3 + Ba(OH)2 → Không phản ứng

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP