Cho x mol bột Fe vào dung dịch...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho x mol bột Fe vào...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho x mol bột Fe vào dung dịch chứa Fe2(SO4)3 0,5M và H2SO4 1M, sau khi kết thúc phản ứng thu được y mol khí H2; đồng thời thu được dung dịch X và còn lại z mol rắn không tan. Biểu thức liên hệ x, y, z là. A. x = 2y – z B. x = 3y –2z C. x = y + z D. 2x = 3y + 2z

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe phản ứng = x – z nH2SO4 = nH2 = y —> nFe2(SO4)3 = 0,5y (Nồng độ bằng nửa nên số mol bằng nửa) —> nFe3+ = y Bảo toàn electron: 2nFe phản ứng = 2nH2 + nFe3+ —> 2(x – z) = 2y + y —> 2x = 3y + 2z

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP