Cho hỗn hợp gồm Ba 2a mol và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm Ba (...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm Ba (2a mol) và Al2O3 (3a mol) vào nước dư, thu được 0,08 mol khí H2 và còn lại m gam rắn không tan. Giá trị của m là. A. 8,16 gam B. 4,08 gam C. 6,24 gam D. 3,12 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Ba + 2H2O —> Ba(OH)2 + H2 0,08………………..0,08……0,08 —> a = 0,04 Ba(OH)2 + Al2O3 —> Ba(AlO2)2 + H2O 0,08………..0,12 0,08………..0,08 0…………….0,04 —> m rắn = mAl2O3 dư = 4,08

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP