Dẫn 0 3 mol CO2 qua bình chứa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Dẫn 0,3 mol CO2 qua ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Dẫn 0,3 mol CO2 qua bình chứa 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,75M, NaOH 0,5M. Sau phản ứng lọc, tách kết tủa, thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, rồi nung đến khối lượng không đổi thì được m gam chất rắn Y. Giá trị của m là: A. 21,35 B. 15,15 C. 10,75 D. 12,95

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nBa(OH)2 = 0,15 & nNaOH = 0,1 Từ nOH- = 0,4 và nCO2 = 0,3 —> nCO32- = 0,1 và nHCO3- = 0,2 —> nBaCO3 = 0,1 Dung dịch X chứa Ba2+ dư (0,05), Na+ (0,1) và HCO3- (0,2) Cô cạn rồi nung chất rắn —> nBaO = 0,05 và nNa2CO3 = 0,05 —> m rắn = 12,95

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP