Nhúng thanh Fe nặng m gam vào 300...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nhúng thanh Fe nặng ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nhúng thanh Fe nặng m gam vào 300 ml dung dịch CuSO4 1M, sau một thời gian, thu được dung dịch X có chứa CuSO4 0,5M; đồng thời khối lượng thanh Fe tăng 4% so với khối lượng ban đầu. Giả sử thể tích dung dịch không thay đổi và lượng Cu sinh ra bám hoàn toàn vào thanh sắt. Giá trị m là. A. 24 gam. B. 30 gam. C. 32 gam. D. 48 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFe phản ứng = nCuSO4 phản ứng = 0,3(1 – 0,5) = 0,15 Δm = mCu – mFe = 4%mFe ban đầu —> mFe ban đầu = (0,15.64 – 0,15.56)/4% = 30 gam

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP