Đốt cháy 34 32 gam chất béo X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy 34,32 gam c...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy 34,32 gam chất béo X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 96,8 gam CO2 và 36,72 gam nước. Mặt khác 0,12 mol X làm mất màu tối đa V ml dung dịch Br2 1M. Giá trị của V là. A. 120 ml B. 360 ml C. 240 ml D. 480 ml

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nCO2 = 2,2; nH2O = 2,04 Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 3,1 Bảo toàn O —> 6nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nX = 0,04 X có độ không no k —> nX.(k – 1) = nCO2 – nH2O —> k = 5 Phân tử X có 3COO nên còn lại 2 liên kết π có thể cộng Br2 —> nBr2 = 2nX = 0,24 —> Vdd = 240 ml

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP