Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng hoàn toa...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng hoàn toàn hỗn hợp X (gồm 0,1 mol NaNO3, 0,2 mol Fe(NO3)2 và 0,3 mol Cu) trong điều kiện không có không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam hỗn hợp chất rắn Y. Giá trị của m là? A. 46,9 B. 40,5 C. 42,1 D. 45,3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
NaNO3 —> NaNO2 + 0,5O2 0,1……………..0,1………0,05 4Fe(NO3)2 —> 2Fe2O3 + 8NO2 + O2 0,2……………………0,1……………..0,05 2Cu + O2 —> 2CuO 0,3……0,1 —> O2 hết. m rắn = mNaNO2 + mFe2O3 + mCu + mO2 = 45,3

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP