Hòa tan hết 21 6 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 21,6 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 21,6 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4 trong dung dịch HCl vừa đủ, thu được dung dịch X có chứa 29,25 gam muối FeCl3. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch X, thu được m gam kết tủa. Giá trị gần nhất của m là. A. 124 B. 117 C. 112 D. 120

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nFeCl3 = 0,18 & nFeCl2 = x Bảo toàn Cl —> nHCl = 2x + 0,54 Bảo toàn H —> nH2O = x + 0,27 —> nO = x + 0,27 —> 56(x + 0,18) + 16(x + 0,27) = 21,6 —> x = 0,1 nAgCl = nCl = 0,74 nAg = nFe2+ = 0,1 —> m↓ = 116,99

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP