X là amino axit no trong phân tử...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon X là amino axit no, ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
X là amino axit no, trong phân tử chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Lấy 0,12 mol X tác dụng với 240 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Y, cô cạn dung dịch sau khi kết thúc phản ứng, thu được 28,96 gam rắn khan. X là. A. Glyxin B. Alanin C. Valin D. Lysin

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Chất rắn khan chứa: NH2-R-COO-: 0,12 mol Cl-: 0,24 mol Na+: 0,4 mol Bảo toàn điện tích —> nOH- = 0,04 m rắn = 28,96 —> R = 28 X là Alanin.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP