Có 5 dung dịch đặc riêng biệt gồm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Có 5 dung dịch đặc r...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Có 5 dung dịch đặc riêng biệt gồm 4 dung dịch muối và 1 dung dịch axit với thành phần hóa học khác nhau của 4 kim loại: Bari, Magie, Kali, Bạc và Hidro kết tủa với 5 gốc axit là photphat, sunfat, cacbonnat, nitrat và clorua. a) Hãy trình bày cách tìm CTHH mỗi chất trong mỗi dung dịch đã cho. b) Nếu PPHH để phân biệt 5 dun dịch trên chỉ dùng thêm dung dịch HCl làm thuốc thử

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
a. Ag chỉ kết hợp được với NO3 để tạo muối tan. Ba chỉ kết hợp được với Cl để tạo muối tan Từ đó xác định được: AgNO3, BaCl2, MgSO4, K2CO3, H3PO4 b. Dùng HCl: + Có khí: K2CO3 + Có kết tủa trắng: AgNO3 Dùng K2CO3: + Có kết tủa trắng: BaCl2, MgSO4 + Có khí: H3PO4 Dùng AgNO3: + Có kết tủa BaCl2 + Có ít hoặc không có: MgSO4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP