Hòa tan hết 23 68 gam Mg MgCO3...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 23,68 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 23,68 gam Mg, MgCO3 và Mg(NO3)2 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,12 mol HNO3. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y và 5,376 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm 3 khí có tỉ khối so với He bằng 5,75. Để tác dụng tối đa các chất có trong dung dịch Y cần dùng dung dịch chứa 1,4 mol NaOH; đồng thời thu được 39,44 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Mg đơn chất trong X gần nhất với: A. 40% B. 50% C. 60% D. 70%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
M khí = 23 nên có H2 —> NO3- hết nNaHSO4 = x —> Sau khi lọc kết tủa thì nước lọc chứa Na+ (x + 1,4) và SO42- (x). Bảo toàn điện tích —> x = 1,4 nMg(OH)2 = 0,68 Đặt a, b, c là số mol Mg, MgCO3 và Mg(NO3)2 —> a + b + c = 0,68 (1) và 24a + 84b + 148c = 23,68 (2) Đặt nNH4+ = d nOH- = 1,4 = 2nMg2+ + nNH4+ + nH+ dư —> nH+ dư = 0,04 – d Bảo toàn khối lượng: 23,68 + 1,4.120 + 0,12.63 = 0,68.24 + 1,4(23 + 96) + 18d + 0,04 – d + 0,24.23 + mH2O —> nH2O = 269/450 – 17d/18 Em kiểm tra xem chép đủ đề chưa?

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP