Đốt cháy hoàn toàn 4 03 gam triglixerit...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 4,03 gam triglixerit X bằng một lượng oxi vừa đủ, cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25,5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 9,87 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 7,36 B. 8,34 C. 9,74 D. 4,87

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nCO2 = 0,255 Δm = mCO2 + mH2O – mCaCO3 = -9,87 —> nH2O = 0,245 Bảo toàn khối lượng —> nO2 = 0,3625 Bảo toàn O: 6nX + 2nO2 = 2nCO2 + nH2O —> nX = 0,005 —> MX = 806 Trong phản ứng xà phòng hóa: nX = 0,01 —> nNaOH = 0,03 và nC3H5(OH)3 = 0,01 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 8,34

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP