Cho hỗn hợp gồm 8 40 gam Fe...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm 8,40...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm 8,40 gam Fe và 10,56 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng, kết thúc phản ứng thấy thoát ra 0,15 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5); đồng thời thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là. A. 65,46 gam. B. 41,10 gam. C. 58,02 gam. D. 46,86 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFe = 0,15 và nCu = 0,165 Dễ thấy 2nFe < 3nNO < 2nFe + nCu nên Fe phản ứng hết, Cu phản ứng một phần. Bảo toàn electron: 2nFe + 2nCu pư = 3nNO —> nCu pư = 0,075 —> m muối = 8,4 + 0,075.64 + 0,15.3.62 = 41,1

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP