Hỗn hợp X gồm chất Y C5H10O7N2 và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X gồm chất Y...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X gồm chất Y (C5H10O7N2) và chất Z (C5H10O3N2). Đun nóng 7,12 gam X với 75 gam dung dịch NaOH 8%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được phần hơi chỉ chứa hơi nước có khối lượng 70,44 gam và hỗn hợp rắn T. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Phần trăm khối lượng của muối có khối lượng phân tử nhỏ trong rắn T là. A. 24,91% B. 16,61% C. 14,55% D. 21,83%

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Do phần hơi chỉ có H2O nên chất Y là NH3NO3-C3H5-(COOH)2 (y mol) và chất Z là Gly-Ala (z mol) mX = 210y + 146z = 7,12 mH2O trong dung dịch NaOH = 69 gam —> nH2O sản phẩm = 3y + z = (70,44 – 69)/18 = 0,08 —> x = y = 0,02 Bảo toàn khối lượng —> m rắn = 11,68 Muối nhỏ nhất là NaNO3 (0,02 mol) —> %NaNO3 = 14,55%

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP