Hòa tan hết 20 48 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 20,48 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 20,48 gam hỗn hợp gồm Mg, MgO và MgCO3 trong dung dịch gồm H2SO4 và NaNO3, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chỉ chứa 3 muối trung hòa có khối lượng 84,63 gam và hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2O, N2, H2 (trong đó có 0,06 mol khí H2). Tỉ khối của Y so với He bằng 7,45. Cho BaCl2 dư vào X, thu được 160,77 gam kết tủa. Nếu cho Ba(OH)2 dư vào X, thu được 195,57 gam kết tủa. Phần trăm về số mol của N2O trong hỗn hợp khí Y là. A. 29,5% B. 20,0% C. 30,00% D. 44,3%

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dung dịch X chứa Mg2+ (a), Na+ (b), NH4+ (c) và SO42- (d) Bảo toàn điện tích: 2a + b + c = 2d (1) m muối = 24a + 23b + 18c + 96d = 84,63 (2) Với BaCl2 —> nBaSO4 = d = 0,69 (3) Với Ba(OH)2 dư —> m↓ = 58a + 160,77 = 195,57 (4) (1)(2)(3)(4) —> a = 0,6; b = 0,15; c = 0,03; d = 0,69 Bảo toàn H —> nH2O = 0,57 Bảo toàn khối lượng —> mY = 5,96 —> nY = 0,2 Khí Y gồm CO2 (x), N2O (y), N2 (z) và H2 (0,06) —> x + y + z + 0,06 = 0,2 (5) và mY = 44x + 44y + 28z + 0,06.2 = 5,96 (6) Bảo toàn N —> 2y + 2z + 0,03 = 0,15 (7) (5)(6)(7) —> x = 0,08; y = 0,04; z = 0,02 —> %nN2O = 20%

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP