Hỗn hợp X chứa một kim loại kiềm...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp X chứa một k...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp X chứa một kim loại kiềm và một kim loại kiềm thổ có tỉ lệ mol tương ứng 3 : 1. Hòa tan hết m gam X trong 200 ml dung dịch HCl 0,9M thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 16,89 gam rắn khan. Hai kim loại trong hỗn hợp X là. A. K và Ba B. K và Ca C. Na và Ba D. Na và Ca

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,1 —> nOH- = 0,2 nHCl = 0,18 —> nOH- dư = 0,02 —> mX = m rắn – mCl – mOH- = 10,16 X chứa 3a mol kim loại kiềm (A) và a mol kim loại kiềm thổ (B) —> 3a + 2a = 2nH2 = 0,2 —> a = 0,04 —> mX = 0,12A + 0,04B = 10,16 —> 3A + B = 254 —> A = 39, B = 137 là nghiệm phù hợp A là K, B là Ba.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP