Cho m gam hỗn hợp gồm Na2O và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm Na2O và Al2O3 vào nước dư, thu được dung dịch X và còn lại 0,18m gam rắn không tan. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị m là. A. 6,4 gam B. 20,0 gam C. 10,0 gam D. 8,2 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Có Al2O3 không tan nên X chỉ chứa NaAlO2 nNaAlO2 = nAl(OH)3 = 0,1 —> nNa2O = nAl2O3 pư = 0,05 —> 0,05.62 + 0,05.102 + 0,18m = m —> m = 10

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP