Đốt cháy hoàn toàn 42 48 gam hỗn...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Đốt cháy hoàn toàn 4...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Đốt cháy hoàn toàn 42,48 gam hỗn hợp gồm glucozơ, fructozơ và xenlulozơ cần dùng 1,44 mol O2. Nếu đun nóng 42,48 gam X trên với dung dịch AgNO3 trong NH3 (dùng dư) thu được lượng Ag là. A. 51,84 gam. B. 25,92 gam. C. 86,40 gam. D. 43,20 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol C6H12O6 và C6H10O5 —> 180a + 162b = 42,48 Các chất đều có dạng C6(H2O)n nên nCO2 = nO2 —> 6a + 6b = 1,44 —> a = 0,2 và b = 0,04 —> nAg = 2a = 0,4 —> mAg = 43,2

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP