Cho m gam hỗn hợp gồm Mg và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam hỗn hợp gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam hỗn hợp gồm Mg và Al có tỉ lệ mol 2 : 1 vào 200 ml dung dịch CuSO4 1M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối và 13,61 gam rắn Y. Giá trị m là. A. 4,50 gam. B. 3,57 gam. C. 5,25 gam. D. 6,00 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nMg = 2x; nAl = x; nCuSO4 = 0,2 Dung dịch thu được chứa 2 muối là Mg2+ và Al3+ nên chất rắn Y gồm Cu (0,2) và Al (0,03) Bảo toàn electron: 2x.2 + 3(x – 0,03) = 0,2.2 —> x = 0,07 —> m = 5,25 gam

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP