Hòa tan hết 33 02 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 33,02 ga...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 33,02 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba và BaO vào nước dư thu được dung dịch X và 4,48 lít khí H2 (đktc). Cho dung dịch CuSO4 dư vào dung dịch X, thu được 73,3 gam kết tủa. Nếu sục 0,45 mol khí CO2 vào dung dịch X, sau khi kết thúc các phản ứng, thu được lượng kết tủa là. A. 31,52 gam. B. 27,58 gam. C. 29,55 gam. D. 35,46 gam.

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Đặt a, b, c là số mol Na, Ba, O —> 23a + 137b + 16c = 33,02 (1) Bảo toàn electron —> a + 2b = 2c + 0,2.2 (2) Dung dịch X chứa Na+ (a), Ba2+ (b) —> OH- (a + 2b). Thêm CuSO4 dư vào X —> nCu(OH)2 = (a + 2b)/2 và nBaSO4 = b —> m↓ = 98(a + 2b)/2 + 233b = 73,3 (3) (1)(2)(3) —> a = 0,28; b = 0,18; c = 0,12 nOH- = 0,64 và nCO2 = 0,45 —> nCO32- = 0,19 và nHCO3- = 0,26 —> nBaCO3 = 0,18 —> mBaCO3 = 35,46

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP