Hỗn hợp rắn X gồm ba chất có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp rắn X gồm ba...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp rắn X gồm ba chất có số mol bằng nhau trong số các chất sau: (1) Fe; (2) FeCO3; (3) Fe2O3; (4) Fe(OH)2. Lấy 1 mol X tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng (dùng dư), thu được 1 mol khí. Biết khí NO2 là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Hỗn hợp X gồm A. (1), (2), (3.) B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). D. (1), (2), (4).

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
X chứa 3 chất có số mol bằng nhau —> Mỗi chất 1/3 mol —> X không thể chứa Fe do 1/3 mol Fe đã tạo ra 1 mol NO2, trái với giả thiết là 1 mol X mới tạo được 1 mol khí. Vậy X chứa (2) FeCO3; (3) Fe2O3; (4) Fe(OH)2 Khí gồm NO2 (2/3 mol) và CO2 (1/3 mol)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP