Hỗn hợp E chứa hai este đơn chức...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp E chứa hai e...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp E chứa hai este đơn chức, mạch hở có tỉ khối so với oxi bằng 3,325. Đun nóng 21,28 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp gồm hai muối của hai axit kế tiếp trong dãy đồng đẳng; trong đó có a gam muối A và b gam muối B (MA < MB) và 11,76 gam hỗn hợp gồm hai ancol. Tỉ lệ a : b gần nhất là. A. 0,8. B. 0,6. C. 1,2. D. 1,3.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
ME = 106,4 —> nE = 0,2 Bảo toàn khối lượng —> m muối = 17,52 —> M muối = 87,6 —> Muối gồm CH3COONa (0,12 mol) và C2H5COONa (0,08 mol) —> a = 9,84 và b = 7,68 —> a : b = 1,28125

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP