Hòa tan hết một oxit sắt cần dùng...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết một oxit...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết một oxit sắt cần dùng 49 gam H2SO4 80% đun nóng thì làm thoát ra 896 ml khí mùi hắc. a) Tìm CTHH của oxit sắt. b) Cho V lit CO đi qua ống sứ đựng m gam oxit sắt trên sau thí nghiệm thu được khí X nặng hơn khí Metan là 2,15 lần. Chất rắn Y trong ống sứ sau thí nghiệm đem hòa tan hết cần dùng 350 ml dung dịch HCl 0,2M và làm giải phóng 0,336 lit khí b1) Tính thành phần phần trăm thể tích khí X. b2) Tìm giá trị V và m Các khí đo ở ĐKTC và oxit sắt bị khử thành sắt

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2SO4 = 0,4 và nSO2 = 0,04 Bảo toàn S —> nSO4 = 0,4 – 0,04 = 0,36 —> nFe2(SO4)3 = 0,36/3 = 0,12 —> nFe = 0,12.2 = 0,24 Bảo toàn electron —> 0,24.3 = 2nO + 2nSO2 —> nO = 0,32 —> nFe : nO = 3 : 4 —> Fe3O4 b. MX = 2,15.16 = 34,4 —> nCO : nCO2 = 3 : 2 —> CO (60%) và CO2 (40%) nH2 = 0,015 & nHCl = 0,07 Bảo toàn H —> nHCl = 2nH2 + 2nH2O —> nH2O = 0,02 Vậy Y chứa nFe = nH2 = 0,015 và nFe3O4 dư = nH2O/4 = 0,005 —> nFe3O4 ban đầu = 0,01 —> m = 2,32 gam nCO2 = 0,015.4/3 = 0,02 —> nCO dư = 0,03 —> nCO ban đầu = 0,05 —> V = 1,12 lít

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP