Cho hỗn hợp A gồm Na Zn và...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp A gồm Na...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp A gồm Na, Zn và Al vào nước, khi kết thúc phản ứng thu được khí B, dung dịch X và chất rắn D. Cho D tan hết trong dung dịch HNO3 vừa đủ thu được dung dịch Y và khí C không màu thoát ra rồi hóa nâu. Lấy dung dịch X xử lý bằng khí CO2 và lấy dung dịch Y xử lý bằng khí NH3 dư đều thu được một loại kết tủa T. Viết các PTHH và cho biết thành phần hóa học của A, B, C, D, T, X, Y.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
B: H2 X: NaAlO2 D: Al, Zn C: NO Y: Al(NO3)3, Zn(NO3)2 T: Al(OH)3

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP