Cho 14 gam hỗn hợp 2 kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 14 gam hỗn hợp 2...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 14 gam hỗn hợp 2 kim loại A, B (MA < MB) thuộc nhóm IA, ở 2 chu kì liên tiếp trong bảng tuần hoàn phản ứng hết 120 ml H2O, sau phản ứng thu được dung dịch X và 4,48 lít khí Y (đktc). a. Xác định hai kim loại A, B. b. Tính C% các chất trong dung dịch X. c. Cho hỗn hợp Z gồm 14 gam A,B trên và m gam Al vào H2O, sau phản ứng thu được 5,824 lít khí (đktc) và a gam chất rắn không tan.Hòa tan hết a gam chất rắn trên trong dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít khí (đktc). Tính m.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nH2 = 0,2 —> n kim loại = 0,4 —> M kim loại = 35 —> A là Na (0,1) và B là K (0,3) mddX = m kim loại + mH2O – mH2 = 133,6 Từ đó tính C% của NaOH và KOH. Với H2O: nH2 của Al = (5,824 – 4,48)/22,4 = 0,06 —> nAl = 0,04 Với HCl: nH2 = 0,03 —> nAl dư = 0,02 —> nAl ban đầu = 0,06 —> mAl = 1,62

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP