Nung nóng 25 984 gam hỗn hợp X...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Nung nóng 25,984 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Nung nóng 25,984 gam hỗn hợp X gồm FeCO3 và FexOy trong không khí dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 23,68 gam chất rắn và khí CO2. Cho toàn bộ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 8 gam kết tủa. FexOy là? A. FeO B. Fe2O3 C. Fe3O4 D. Fe3O4 hoặc FeO

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nFeCO3 = nCO2 = nCaCO3 = 0,08 —> mFexOy = mX – mFeCO3 = 16,704 nFe2O3 = 0,148 —> nFe trong oxit = 0,148.2 – 0,08 = 0,216 —> nO trong oxit = 0,288 —> Fe : O = 3 : 4 —> Fe3O4

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP