Cho x mol axit glutamic tác dụng vừa...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho x mol axit gluta...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho x mol axit glutamic tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa y mol NaOH. Biểu thức liên hệ x và y là. A. y = 2x B. y = 3x C. 2x = 3y D. y = 4x

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nGlu = x —> nHCl = x nNaOH = 2nGlu + nHCl ⇔ y = 3x

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP