Hòa tan hết 17 4 gam hỗn hợp...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 17,4 gam...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 17,4 gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và FeCO3 trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X chứa 36,0 gam muối và V lít (đktc) hỗn hợp khí Y. Biết khí SO2 là sản phẩm khử duy nhất của S+6. Giá trị của V là. A. 3,360 lít B. 2,688 lít C. 8,064 lít D. 2,016 lít

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
Đặt a, b là số mol Fe3O4 và FeCO3 —> mX = 232a + 116b = 17,4 nFe2(SO4)3 = (3a + b)/2 = 0,09 —> a = 0,03 và b = 0,09 —> nCO2 = 0,09 Bảo toàn electron: 2nSO2 = nFe3O4 + nFeCO3 —> nSO2 = 0,06 —> n khí tổng = 0,15 —> V = 3,36

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP