Xà phòng hóa hoàn toàn 49 92 gam...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Xà phòng hóa hoàn to...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Xà phòng hóa hoàn toàn 49,92 gam triglyxerit X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glyxerol có khối lượng m gam và hỗn hợp chứa a mol muối natri oleat và 2a mol muối natri panmitat. Giá trị m là. A. 5,52 gam B. 1,84 gam C. 11,04 gam D. 16,56 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nC17H33COONa : nC15H31COONa = 1 : 2 —> X là (C17H33COO)(C15H31COO)2C3H5 —> nC3H5(OH)3 = nX = 0,06 —> mC3H5(OH)3 = 5,52

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP