Cho hỗn hợp gồm 0 16 mol Mg...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp gồm 0,16...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp gồm 0,16 mol Mg và 0,08 mol Al vào dung dịch chứa Fe2(SO4)3 0,2M và CuSO4 0,3M. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và m gam hỗn hợp rắn Y. Cho dung dịch NaOH dư vào X, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 12,8 gam rắn khan. Giá trị m là. A. 9,92 gam B. 14,40 gam C. 11,04 gam D. 12,16 gam

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
mMgO = 6,4 < 12,8 —> Chất rắn có thêm Fe2O3 (0,04 mol) Vậy dung dịch Y chứa Mg2+ (0,16), Al3+ (0,08) và Fe2+ (0,08). Bảo toàn điện tích —> nSO42- = 0,36 nFe2(SO4)3 = 2x và nCuSO4 = 3x —> nSO42- = 9x = 0,36 —> x = 0,04 Chất rắn Y chứa Fe và Cu. Bảo toàn khối lượng Fe và Cu: mY = 56.4x + 64.3x – 0,08.56 = 12,16

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP