Thực hiện các thí nghiệm sau: 1 Cho...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Thực hiện các thí ng...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Thực hiện các thí nghiệm sau: (1) Cho bột Cu vào dung dịch FeCl3. (2) Cho bột Fe vào dung dịch CuCl2. (3) Thổi luồng khí CO đến dư qua ống sứ chứa Fe3O4 nung nóng. (4) Điện phân nóng chảy NaCl. (5) Cho Na vào dung dịch CuSO4. (6) Nung nóng hỗn hợp bột gồm ZnO và cacbon trong điều kiện không có không khí. Số thí nghiệm thu được kim loại là. A. 4 B. 3 C. 5 D. 6

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
1
(1) Cu + FeCl3 —> FeCl2 + CuCl2 (2) Fe + CuCl2 —> FeCl2 + Cu (3) CO + Fe3O4 —> Fe + CO2 (4) NaCl —> Na + Cl2 (5) Na + H2O —> NaOH + H2 NaOH + CuSO4 —> Cu(OH)2 + Na2SO4 (6) ZnO + C —> Zn + CO

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP