Điện phân dung dịch chứa 0 2 mol...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Điện phân dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Điện phân dung dịch chứa 0,2 mol CuSO4 và 0,12 mol NaCl bằng điện cực trơ, với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 4632 giây thì dừng điện phân. Nhúng thanh Mg vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, khối lượng thanh Mg thay đổi như thế nào so với trước phản ứng? A. giảm 3,36 gam B. tăng 3,20 gam C. tăng 1,76 gam D. không thay đổi

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
ne = It/F = 0,24 Tại catot: nCu2+ bị điện phân = ne/2 = 0,12 Tại anot: nCl2 = 0,06 và nO2 = a —> ne = 4a + 0,06.2 = 0,24 —> a = 0,03 Dung dịch sau điện phân chứa Cu2+ dư (0,08), Na+ (0,12), SO42- (0,2) —> H+ (0,12) Bảo toàn electron: 2nMg phản ứng = 2nCu2+ + nH+ —> nMg pư = 0,14 Δm = mCu – mMg = 1,76 —> Tăng 1,76

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP