từ m gam anpha amino axit X có...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon từ m gam anpha amino...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
từ m gam anpha amino axit X có một nhóm COOH và một nhóm NH2. điều chế được m1 gam đipeptit Y. cũng từ m gam X điều chế được m2 gam tetrapeptit Z. đốt cháy m1 gam Y thu được 3,24 gam H2O, đốt cháy m2 gam Z thu được 2,97 gam H2O. biết các phản úng sảy ra hoàn toàn, xác định m

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Xem bài tương tự tại đây.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP