Cho 11 03 gam hỗn hợp gồm Na...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 11,03 gam hỗn hợ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 11,03 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào 300 ml dung dịch HCl 0,6M. Sau khi kết thúc các phản ứng, thấy thoát ra 2,688 lít khí H2 (đktc); đồng thời thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được lượng rắn khan là. A. 17,42 gam B. 17,93 gam C. 18,44 gam D. 18,95 gam

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
nH2 = 0,12 —> nOH- = 0,24 nHCl = 0,18 —> nH+ = 0,18 —> nOH- dư = 0,06 m rắn = m kim loại + mCl- + mOH- = 18,44

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP