Hỗn hợp gồm FeCl3 MgCl2 CuCl2 hòa tan...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hỗn hợp gồm FeCl3, M...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hỗn hợp gồm FeCl3, MgCl2, CuCl2 hòa tan trong nước được dung dịch X. Cho X tác dụng với Na2S dư tách ra một lượng kết tủa m1. Nếu cho một lượng dư H2S tác dụng với X tách ra một lượng kết tủa m2. Biết m1 = 2,51m2. Nếu giữ nguyên lượng các chất MgCl2, CuCl2 trong X và thay FeCl3 bằng FeCl2 cùng khối lượng rồi hòa tan trong nước thì được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với Na2S dư tách ra một lượng kết tủa m3. Nếu cho một lượng dư H2S tác dụng với Y tách ra một lượng kết tủa m4. Biết m3 = 3,36m4. Phần trăm khối lượng muối FeCl3 trong hỗn hợp ban đầu có giá trị gần nhất là A. 13 B. 29 C. 58 D. 26

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP