Hòa tan hết 15 755 gam kim loại...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Hòa tan hết 15,755 g...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Hòa tan hết 15,755 gam kim loại M trong 200 ml dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,365 gam rắn khan. Kim loại M là. A. Ba B. Al C. Na D. Zn

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
Dễ thấy mM + mCl- = 22,855 < 23,365 nên trong chất rắn còn có OH- —> nOH- = (23,365 – 22,855)/17 = 0,03 Kim loại M hóa trị x, số mol là 15,755/M, bảo toàn điện tích cho chất rắn: 15,755x/M = nOH- + nCl- = 0,23 —> M = 68,5x —> x = 2 và M = 137: M là Ba

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP