Cho 0 01 mol a-amino axit X tác...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho 0,01 mol a-amino...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho 0,01 mol a-amino axit X tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch KOH 0,1M hay 100 ml dung dịch HCl 0,1M. Nếu cho 0,03 mol X tác dụng với 40 gam dung dịch NaOH 7,05% cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được 6,15 gam chất rắn. Công thức của X là. A. (H2N)2C3H5COOH. B. H2NC4H7(COOH)2. C. H2NC2H3(COOH)2. D. H2NC3H5(COOH)2.

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
nX : nKOH = 1 : 2 —> X có 2 nhóm -COOH nX : nHCl = 1 : 1 —> X có 1 nhóm -NH2 NH2-R-(COOH)2 + 2NaOH —> NH2-R-(COONa)2 + 2H2O 0,03………………..0,0705………………………………..0,06 —> m rắn = 0,03(R + 150) + 0,0105.40 = 6,15 —> R = 41: C3H5 Vậy X là H2NC3H5(COOH)2

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP