Cho hỗn hợp rắn X gồm các chất...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho hỗn hợp rắn X gồ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho hỗn hợp rắn X gồm các chất có cùng số mol gồm BaO, NaHSO4, FeCO3 vào lượng nước dư, lọc lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được rắn Y chứa: A. BaSO4 B. BaO và BaSO4 C. BaSO4 và Fe2O3 D. BaSO4, BaO và Fe2O3

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0
BaO + H2O —> Ba(OH)2 Ba(OH)2 + NaHSO4 —> BaSO4 + NaOH + H2O Kết tủa gồm BaSO4 và FeCO3, nung ngoài không khí thu được BaSO4 và Fe2O3

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP