Cho m gam dung dịch muối X vào...

Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon Cho m gam dung dịch ...

0
Chương 4: Đại cương về hóa hữu cơ và Hidrocacbon
Cho m gam dung dịch muối X vào m gam dung dịch muối Y, thu được 2m gam dung dịch Z chứa hai chất tan. Cho dung dịch BaCl2 dư hoặc dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z, đều thu được a gam kết tủa. Muối X, Y lần lượt là. A. NaHCO3 và NaHSO4 B. NaOH và KHCO3 C. Na2SO4 và NaHSO4. D. Na2CO3 và NaHCO3

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0
m gam X + m gam Y —> 2m gam Z nên quá trình pha trộn không có khí và kết tủa. Dung dịch Z đều tạo a gam kết tủa khi phản ứng với BaCl2 hoặc Ba(OH)2 nên X là Na2SO4, Y là NaHSO4: Với BaCl2: Na2SO4 + BaCl2 —> BaSO4 + NaCl NaHSO4 + BaCl2 —> BaSO4 + NaCl + HCl Với Ba(OH)2: Na2SO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + NaOH NaHSO4 + Ba(OH)2 —> BaSO4 + NaOH + H2O

Gửi 3 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP